Zniesienie zakazu wynajmu krótkoterminowego

Od dnia 04.05.2020r zniesiony zostaje zakaz prowadzenia działalności wynajmu krótkoterminowego.


Szczegóły znajdziesz w artykule, sprawdź:

Zakaz wynajmowania noclegów zniesiony.


Przedłużenie ważności abonamentów

Każdy opłacony podczas pandemii Koronawirusa abonament zostanie przedłużony o czas od 15.03 do 04.05.2020 r

Jak to działa?

Abonament opłacony, ważny powyżej 120 dni na dzień 15.03.2020 r.

Jeżeli posiadasz opłacony abonament w Nocowanie.pl i czas jego ważności jest powyżej 120 dni do końca abonamentu, to:

przedłużymy Ci automatycznie abonament o czas od 15.03 do 04.05.2020abonament zostanie przedłużony w terminie do 5 dni od dnia 04.05.2020, czyli maksymalnie do dnia 09.05

Abonament opłacony, ważny poniżej 120 dni na dzień 15.03.2020 r.

Jeżeli posiadasz abonament, ale czas jego ważności jest poniżej 120 dni do końca abonamentu, to:

przedłużymy Ci abonament o czas od dnia 15.03 do 04.05.2020 r.


warunkiem wydłużenia czasu trwania abonamentu zgodnie z Pakietem pomocy jest przedłużenie Twojego obecnego abonamentu, czyli wykupienie kolejnego abonamentu na okres min. 6 lub 12 miesięcy.


wydłużenie czasu trwania abonamentu nastąpi po wykupieniu abonamentu na kolejny okres, jednak nie wcześniej niż do 5 dni od daty 04.05.2020 r

Zawieszenie odejmowania punktów

Od dnia 15.03.2020r. wstrzymujemy pobieranie punktów pozycjonujących z kont Klientów do dnia 04.05.2020 r.

Jak to działa?

Z Twojego konta przez te dni nie będą pobierane punkty pozycjonujące (nawet minimalna stawka), dzięki czemu będziesz mógł je wykorzystać w bardziej sprzyjającym okresie.


Twoja stawka odejmowania w panelu obiektu nie zmieni się, ale saldo nie będzie pomniejszane. Po wejściu w panel obiektu w zakładce Pozycjonowanie nadal widzisz ustawioną przez Ciebie stawkę, ale nie jest ona pobierana z Twojej puli punktów.


Twoja pozycja na liście wyszukiwania pozostanie bez zmian, jeżeli nie będziesz zmieniał obecnej stawki pozycjonowania. Jeżeli jednak zdecydujesz się zmienić stawkę na wyższą w okresie zawieszenia, to system pobierze jednorazowo punkty i zmieni Twoją pozycję na liście. W następnym dniu punkty nie zostaną już pobrane.

Przykład: Twoja stawka na dzień 15.03 ustawiona jest na 10 punktów. Jeżeli w trakcie trwania okresu zawieszenia zmienisz ją na np. 15 punktów, wówczas system pobierze jednorazowo 15 punktów, ustawi Twoją ofertę na odpowiednim miejscu na liście, ale następnego dnia z Twojego konta nie zostaną pobrane już punkty.


Po miesiącu Twoje punkty będą odejmowane zgodnie z ostatnio ustawioną stawką w panelu.


Proces jest automatyczny, nie musisz go włączać na swoim koncie.


W każdej chwili możesz dokupić punkty pozycjonujące korzystając ze specjalnych promocji w portalu. Dzięki temu, zwiększysz łączną pulę swoich punktów i wówczas wskoczysz na wyższą pozycję wśród obiektów pozycjonujących się tą samą stawką. Zgromadzone zapasy punktów będziesz mógł wykorzystać w odpowiednim dla Ciebie momencie.

Pamiętaj! Zgromadzone punkty na swoim koncie będziesz mógł wykorzystać po okresie pandemii

Mamy nadzieję, że wstrzymanie pozycjonowania przez Nocowanie.pl, pomoże Ci w spokojnym przetrzymaniu tego trudnego dla wszystkich czasu.

W związku ze spadkiem zainteresowania turystów wyszukiwaniem noclegów, Nocowanie.pl zmienia terminy publikacji reklam.

wstrzymana zostaje realizacja usług mailing oraz post reklamowy na Facebooku dla dla obiektów z wykupioną usługą umówioną do realizacji w dniach od 15.03.2020r. do 04.05.2020r.


W celu umówienia nowego terminu publikacji reklamy skontaktuje się z Państwem Doradca Nocowanie.pl

Wydłużenie publikacji usług dodatkowych

Jeżeli obecnie korzystasz z dodatkowych usług reklamowych takich jak tekst reklamowy lub baner, to wydłużymy czas ich obowiązywania.

czas publikacji tekstu reklamowego oraz baneru zostanie wydłużony.


wydłużenie czasu publikacji usług nastąpi automatycznie w terminie do 5 dni od 04.05.2020 r

Wydłużenie

Pozycji Gwarantowanej

Obiekty z opłaconą Pozycją Gwarantowaną, aktywną w terminie marzec-kwiecień-maj 2020 r. będą miały przedłużoną publikację PG do 31.08.2020 r.

Pozycja gwarantowana zostaje przedłużona bezpłatnie na kolejny okres 3 miesięcy, czyli na czerwiec-lipiec-sierpień

Wszystkim aktywnym obiektom posiadającym obecnie Pozycję gwarantowaną z datą publikacji do 31.05.2020r przedłużamy bezpłatnie czas aktywności Pozycji gwarantowanej do 31.08.2020r, czyli na kolejną edycję czerwiec-lipiec-sierpień.

Nie musisz nic robić. Twoja Pozycja gwarantowana zostanie przedłużona automatycznie do 31.08.2020r.Interpretacja Nocowanie.pl

w sprawie informacji

z Rozporządzenia

Interpretacja Nocowanie.pl w sprawie informacji z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.03 dotyczącego obiektów prowadzących wynajem krótkoterminowy

Analiza treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii prowadzi do wniosku, iż ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20) z dniem 20 marca 2020 r. zostało zniesione.

*Niniejsza informacja przedstawia jedynie poglądy wyrażane przez Nocowanie.pl spółka z o.o. Nocowanie.pl Spółka z o.o., jej pracownicy i współpracownicy, a także spółki z Grupy Kapitałowej do której należy Nocowanie.pl spółka z o.o. oraz ich pracownicy i współpracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ew. skutki wykorzystania niniejszej informacji.

Powyższy wniosek wynika z analizy następujących przepisów.

Ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20 zostało wprowadzone na mocy par.5 ust. 1 pkt 1) lit. g) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 20 marca 2020 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

„Nowe” rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w par. 6 zatytułowanym Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy nie przedłuża zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania wynikającego z rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. Oznacza to, że zakaz ten nie obowiązuje od dnia 20 marca 2020 r.

Powyższego wniosku nie zmienia okoliczność, iż par. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego przewiduje, iż: Decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 3 zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów. W przepisie tym nie chodzi bowiem o ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, o których była mowa w par. 5 uchylonego rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r., a jedynie o decyzje, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przepis dotyczy więc decyzji, wytycznych i zaleceń różnych organów, w tym decyzji o charakterze indywidualnym. Gdyby ustawodawca chciał tym przepisem wydłużyć czas obowiązywania zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, to przepis ten wprost wskazywałby, że ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (w całości) lub że zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania zachowują swoją ważność.

Biorąc pod uwagę ogłoszoną treść rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz fakt, iż w rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie ma zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, uznać należy, że zakaz ten nie obowiązuje.

UWAGA!: Zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 31.03.2020 z dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa w Polsce, od dnia 1.04.2020 zamknięte zostają hotele oraz obiekty noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego. Obiekty noclegowe mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie, izolacji lub personel medyczny.

UWAGA!: Z dniem 04.05 zakaz prowadzenia działalności krótkoterminowej zostaje zniesiony

Najczęściej zadawane pytania

i odpowiedzi

Jeśli chcesz zobaczyć najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat aktualnej sytuacji wynajmu krótkoterminowego kliknij tutaj

Wszystkie powyższe informacje będą na bieżąco aktualizowane w miarę pojawiania się nowych decyzji po stronie rządu oraz firmy Nocowanie.pl. Zachęcamy do śledzenia artykułu.

Zaloguj się do panelu

W panelu administracyjnym przygotowaliśmy dla Ciebie dodatkowe Oferty specjalne, z których możesz korzystać.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

tel.: 81 441 83 36

kom: 509 336 667

E-mail

bok@nocowanie.pl

Infolinia:

801 000 781

Współadministratorami danych, które wpisujesz będziemy My, czyli Nocowanie.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz Eholiday.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania oraz w celu przedstawienia oferty przez Współadministratorów. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.