Pakiet pomocy - pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat aktualnej sytuacji wynajmu krótkoterminowego.

Jesteśmy z Wami

Nocowanie.pl

Zaloguj się

tel.: 81 441 83 36

kom: 509 336 667

E-mail: bok@nocowanie.pl

Infolinia:

801 000 781

W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji:

1. Czy moja reklama powinna być aktywna w czasie pandemii COVID-19?

Zdecydowanie tak! Warto pamiętać, że pomimo spadku rezerwacji na najbliższe terminy, wielu turystów wkrótce zacznie poszukiwać noclegu na terminy wiosenne czy wakacyjne, a Twoja reklama będzie gotowa by pozyskiwać nowych gości.

2. Jak długo będzie aktywna blokada odejmowania punktów na moim koncie?

Systemowa blokada odejmowania punktów została wyłączona w dniu 04.05.2020r. Od dnia 05.05.2020 r. zostało wznowione odejmowanie punktów pozycjonujących z Twojego konta. 

3. Czy otrzymam informację o wznowieniu automatycznej redukcji punktów w portalu?

Tak, o wznowieniu automatycznej redukcji punktów zostałeś poinformowany mailem w dniu 04.05.2020 r.

4. Jak mogę zapobiegać rezygnacji z rezerwacji terminów na terminy wiosenne/letnie?

Przede wszystkim zachęć turystę do tego, by poczekał na rozwój sytuacji w kraju. Zapewnij, że w przypadku późniejszej rezygnacji, nadal będzie mógł prosić o zwrot pełnej kwoty zaliczki. Możesz też zaproponować turyście wykorzystanie wpłaconej zaliczki na rezerwację noclegu w późniejszym terminie. Dzięki temu zatrzymasz zaliczkę na koncie a turysta zdecyduje się na przyjazd, gdy będą ku temu sprzyjające warunki.

5. Jak zablokować terminy możliwe do rezerwacji na czas pandemii COVID-19?

Jeśli chcesz otrzymywać zapytania, które będą dotyczyć tylko terminów kiedy Twój obiekt jest faktycznie otwary na gości, zablokuj na swoim kalendarzu dostępności terminy, w których obiekt jest zamknięty. Zaloguj się do panelu obiektu, wejdź w zakładkę USTAWIENIA, następnie USTAWIENIA OFERTY, wybierz opcje SEZONOWOŚĆ OBIEKTU, ustaw daty, w których Twój obiekt nie będzie dostępny i przestaw suwak na pozycję WŁĄCZONE.

6. Jak zachęcić turystów do dokonywania rezerwacji już teraz?

Część turystów już teraz szuka noclegu na bardziej odległe terminy. Warto byś w miarę możliwości zapełniał odległe terminy w swoim obiekcie. Stwórz turyście bezpieczne warunki płatności (system przedpłat online) i elastyczną możliwość ewentualnej rezygnacji z noclegu (pozwól na bezkosztową rezygnację z rezerwacji). To wszystko zachęci turystów do rezerwacji terminu, ponieważ nie będą się obawiać utraty zaliczki.

7. Czy powinienem znacznie obniżyć ceny noclegów, by szybciej zdobyć obłożenie?

Pamiętaj, że znaczne obniżenie ceny noclegów pomimo, że zachęci turystów do wstępnych rezerwacji może nie zapewnić Ci odpowiedniego przychodu. Staraj się aktualizować ceny jak najczęściej weryfikując na bieżąco popyt na usługi i przychód jaki dla Ciebie generują.

8. Czy powinienem zgadzać się na zwrot wpłaconego przez turystę zadatku?

Decyzja należy do Ciebie. W obliczu obecnej sytuacji przychylność w takich działaniach jest wskazana. Bardzo prawdopodobne jest, że dokonując zwrotu turyście zapewnisz sobie u niego przyszłe rezerwacje na inny termin pobytu.

Data aktualizacji: 5 maj 2020 r.

Jeśli chcesz zobaczyć Pakiet Pomocy dla obiektów kliknij tutaj

Najczęściej zadawane pytania

9. Czy istnieje sposób, aby obejść zakaz wynajmu?

Zakaz wynajmu krótkoterminowego wydany przez Ministra Zdrowia z dnia 13.03 został zniesiony z dniem 04.05.2020 r. W chwili obecnej można prowadzić działalność wynajmu. 

10. Co ze zwrotem zaliczki/zadatku w przypadku wpłaty w obcej walucie i straty właściciela obiektu przy niekorzystnym kursie? Czy powinien być przeliczany kurs aktualny dla zwrotu za dzień poprzedzający? Czy istnieje jakieś zabezpieczenie dla stron gdy kurs jest niekorzystny?

Zaliczka podlega zwrotowi w takiej samej formie i wysokości, w jakiej została wpłacona. Zatem jeżeli zaliczka była wpłacona w walucie obcej, to powinna być zwrócona w kwocie nominalnej w tej walucie. Niestety nie ma zabezpieczenia dla stron jeśli aktualny kurs jest niekorzystny.

11. Co mam zrobić w przypadku, gdy klient który chce teraz zrezygnować z pobytu na lipiec mówi, że już wie, że nie otrzyma urlopu w lipcu w związku z zaistniałą sytuacją. Czy muszę zwrócić zadatek czy nie?

Okoliczność, że klient nie otrzyma urlopu w lipcu, jest okolicznością niezależną od obiektu. Jeżeli obiekt będzie w stanie zrealizować rezerwację w tym terminie, to nie musi zwracać zadatku.

12. Czy jeżeli mam usługę codziennego sprzątania pokoju/wymiany pościeli/dezynfekcji to czy mogę wynajmować obiekt turystom?

Od dnia 4.05.2020 r został zniesiony zakaz prowadzenia działalności. W związku z tym obiekty mogą wynajmować noclegi.

13. Czy w momencie kiedy zaproponuję turyście inny termin, a on go nie przyjmie muszę zwracać zaliczkę /zadatek?

Od dnia 04.05.2020 zniesiony został zakaz noclegów w związku z tym powracamy do zasad sprzed ogłoszenia zakazu. Zaliczka zawsze podlega zwrotowi, zadatek nie. W zależności od wybranej formy przedpłaty decydujesz o zwrocie przedpłaty.

14. Czy mogę się reklamować jak mam zawieszoną działalność ?

W czasie zawieszenia działalności nie można wykonywać czynności, które mają wpływ na osiąganie przychodów. Zbieranie rezerwacji to też jest wykonywanie działalności. Można więc reklamować się, o ile nie prowadzi to do uzgadniania terminów rezerwacji obiektu. Koszty takiej reklamy nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

15. Jakie konsekwencje rodzi dla właścicieli obiektów noclegowych zawarty w Rozporządzeniu nakaz udostępniania nieruchomości?

Aby obiekt noclegowy został objęty nakazem, musi on być najpierw objęty planem przeciwepidemicznym. Nakaz ten będzie przede wszystkim dotyczył np. hal targowych i wystawienniczych, czyli miejsc, gdzie można zorganizować szpital.

16. Czy zaliczki albo zadatki, które dostałem na ten sezon mogę zgodnie z prawem oddać w formie bonu np. do wykorzystania na kolejny rok, czy są jakieś przeciwwskazania/zalecenia prawne co do przeprowadzenia takiej "operacji"?

Zgodnie z art. 394 par. 3 k.c.: W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonania umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. W obecnej sytuacji do rozwiązana umowy dochodzi wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a więc zadatek powinien być oddany w takiej samej formie, w jakiej został dany, czyli w gotówce. Klientowi można jednak zaproponować zmianę terminu rezerwacji lub bon do wykorzystania na kolejny rok. Klient musi jednak przystać na taką propozycję.

17. Czy mogę wynajmować obiekt na kwarantannę? Jakie warunki muszę spełnić? Na jaki minimalny okres wtedy muszę wynająć obiekt oraz gdzie powinienem to zgłaszać?

Można wynająć obiekt na kwarantannę, uprzednio jednak należy uzgodnić miejsce do kwarantanny i reżim sanitarno – higieniczny ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

18. W związku z obecnie panującą sytuacją na rynku branży turystycznej chciałabym zawiesić działalność firmy na kilka miesięcy. Czy jako przedsiębiorca turystyczny muszę to również zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego oraz do TFG? Czy jeśli zawieszę działalność, to umowy, które mam podpisane na przyszłe rezerwacje (na lipiec), będę musiała anulować, czy po prostu wezmę je na wstrzymanie i po odwieszeniu działalności będą wciąż ważne?

O zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorca turystyczny musi zawiadomić marszałka województwa prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w terminie:

•7 dni od dnia zawieszenia działalności turystycznej

albo

•7 dni od dnia ujawnienie informacji o zawieszeniu działalności w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki zawieszenia działalności turystycznej

Warunkiem zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę turystycznego jest:

•niezatrudnianie pracowników (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim)

•wywiązanie się przedsiębiorcy turystycznego z obowiązków wynikających z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem działalności.

Okres zawieszenia działalności

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Ułatwienia w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności turystycznej jesteś zwolniony m.in. z obowiązku:•przedstawiania aktualnych dokumentów zabezpieczenia finansowego•składania deklaracji i wpłaty składek na Turystyczny Fundusz GwarancyjnyRezerwacje przypadające w terminie do wznowieniu działalności można utrzymać.

19. Czy obiekt wynajmujący noclegi krótkoterminowo, nie będący hotelem, może świadczyć usługi wynajmu dla ewentualnych pracowników, personelu medycznego i osób w kwarantannie?

Zakaz wynajmu został zniesiony w dniu 04.05.2020 r. Od tego dnia mogą funkcjonować zarówno hotele jak i inne miejsca noclegowe. Każdy obiekt może więc prowadzić działalność, wynajmując kwatery turystom, medykom czy osobom w delegacji.

20. Czy posiadając swój obiekt noclegowy w miejscu ustronnym np. na wsi, istnieje możliwość wynajęcia go dla osób "uciekających" z większych aglomeracji?

Jak najbardziej. Od dnia 04.05 zniesiony został zakaz prowadzenia działalności najmu krótkoterminowego.

21. Do kiedy trwa zakaz wynajmu krótkoterminowego wprowadzonego Rozporządzeniem z dnia 31.03.2020?

Zakaz obowiązywał do dnia 04.05.2020 r.

22. Czy w obecnej sytuacji można przyjmować rezerwacje na przyszłe terminy?

Najlepszym rozwiązaniem jest dokonywanie rezerwacji z informacją, że gdyby na dany czas został przedłużony zakaz wynajmu, to rezerwacja zostanie odwołana, a pieniądze zostaną zwrócone. Takie działanie nie będzie karane. Z punktu widzenia prawa cywilnego jest to tzw. rezerwacja pod warunkiem rozwiązującym (w przypadku zaistnienia warunku przyszłego i niepewnego, tj. przedłużenia zakazu wynajmu, rezerwacja ulegnie anulowaniu. Jeżeli ten warunek nie zaistnieje, to rezerwacja będzie wiążąca).

23. Czy wynajęcie noclegu turystom na miesiąc lub 2 tygodnie będzie traktowane jako wynajem długoterminowy?

Najem długoterminowy to najem na cele mieszkaniowe i na stały pobyt. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby będącej najemcą nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym (najem krótkoterminowy). Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Zobacz artykuł: Wynajmujesz mieszkanie? Koniecznie przeczytaj!

24. Czy osoby przebywające na kwarantanie, w izolacji lub pracownicy służby zdrowia muszą posiadać jakieś dokument stwierdzający, że mogą wynajmować noclegi?

Część osób jest kierowana na kwarantannę na mocy decyzji Inspektora Sanitarnego. Są jednak osoby, które nie dysponują ani taką decyzją, ani jakimkolwiek innym zaświadczeniem. Są to osoby, które przekraczają granicę państwową. Mają one obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wobec powyższego sugeruje się pobranie od danej osoby oświadczenia na piśmie, że jest na kwarantannie lub w izolacji i z jakiego powodu.

25. Czy właściciel powinien wymagać zaświadczenia od osób przebywajacych w obiekcie w sprawach służbowych?

Od dnia 04.05 zniesiono zakaz wynajmu, w związku z tym oświadczenie nie jest już wymagane.

26. Jeżeli posiadam w obiekcie rezerwacje np. na sierpień, to czy muszę zwrócić teraz zadatek/zaliczkę? Czy zwrot dotyczy tylko przedpłat za rezerwacje, które miały się odbyć w okresie zakazu wynajmu?

Zwrot zadatku jest wymagany gdy zostaną spełnione przesłanki art. 394 § 3 Kodeksu Cywilnego - W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. W tej chwili nie jest wiadome czy w okresie wakacji powyższa przesłanka będzie spełniona, dlatego nie występuje podstawa prawna zmuszająca obiekt noclegowy do zwrotu zadatku dotyczący rezerwacji za okres wakacyjny.

27. Jakie dokumenty powinien przedstawić właścicielowi obiektu:

- pracownik w delegacji

- osoba skierowana na kwarantannę,

i jakie służby mogą weryfikować takie dokumenty?

Od 04.05 zniesiono zakaz wynajmu noclegów w związku z tym oświadczenia od pracowników w delegacji nie są Ci potrzebne.Osoby skierowane na kwarantannę: część osób jest kierowana na kwarantannę na mocy decyzji Inspektora Sanitarnego. Są jednak osoby, które nie dysponują ani taką decyzją, ani jakimkolwiek innym zaświadczeniem. Są to osoby, które przekraczają granicę państwową. Mają one obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny. Wobec powyższego sugeruje się pobranie od danej osoby oświadczenia na piśmie, że pozostaje na kwarantannie lub w izolacji i z jakiego powodu.Służby odpowiedzialne za kontrole to Policja i Sanepid.